Zonesystemet

Zonesystemet bygger på nogle grundprincipper, som er beskrevet her.

Zoneinddelingen

Det fælles pris- og zonesystem på Sjælland betyder, at du frit kan stige om mellem busser, tog og metro på samme billet eller kort, blot det sker inden for de zoner, de omfatter, og inden for den tid, de er gyldige til. For rejser med pendlerkort i metroen kræver det dog, at du har tilvalgt gyldighed til metroen.

Området er delt op i 211 zoner. Alle zoner har både et zonenummer og et tilknyttet zonenavn. Fx har zone 8 også zonenavnet ”Roskilde”. Zonenumre fremgår på alle busstoppesteder og på mange stationer.

Når du køber et pendlerkort eller en enkeltbillet til en relation fx mellem Helsingør (zone 5) og Roskilde (zone 8), er det en billet til rejser mellem zone 5 og zone 8 og ikke mellem de to konkrete lokationer.

 

Zonegrænser

Bussen eller toget kører nogle gange igennem en zone uden at stoppe. Alligevel skal zonen regnes med, når du køber billet eller kort.

Der er forskel på, hvor zonen skifter, og hvordan det markeres på stationer og ved busstoppesteder. Zoneskift annonceres i busser via bussens display eller via højtaleren i bussen.

Rejser med almindelige busser

Der kan være flere stoppesteder i samme zone. Skiftet til en ny zone sker oftest ved et stoppested (”grænsestoppested”). Så kan du køre til det stoppested, hvor der første gang står et nyt zonenummer på stoppestedsstanderen. Zonenummeret viser den zone, der køres ind i.

Du kan altså stå af ved et ”grænsestoppested” uden at have gyldig billet eller kort til zonen. Ved ”grænsestoppesteder” vil der normalt være forskelligt zonenummer for de to stoppesteder på hver sin side af vejen.

I byerne standser busserne kun ved de faste stoppesteder, som er anført i køreplanerne.

Hvis de trafikale forhold uden for byerne tillader det, og der er mere end 600 meter mellem stoppestederne, kan kunden på de fleste almindelige buslinjer stige af og på bussen, selv om der ikke er et stoppested. En sådan strækning er en vinkestrækning. Vinkestrækningerne kan fremgå, når kunden søger i Rejseplanen. Specielle linjetyper (fx S-busser) standser KUN ved de anførte stoppesteder.

Når en kunde ønsker at komme med bussen på en vinkestrækning, skal der gøres tydeligt tegn i god tid. Når det er mørkt, bør der bruges lommelygte eller refleks for at fange chaufførens opmærksomhed.

Når kunden ønsker at stige af bussen på en vinkestrækning, skal kunden i god tid bede chaufføren om at stoppe. Der stoppes kun på steder, hvor det er lovligt at standse ifølge færdselsloven. Det er chaufføren, der afgør, om det er lovligt og forsvarligt at standse bussen.

Særligt for R-, S- og E-bus

Her kan zoneskift ske ved stoppesteder, men zonen skifter ofte mellem stoppesteder. Du skal have gyldig billet eller kort til de zoner, bussen kører i.

Rejser med tog og metro

Zoneskift kan ske ved stationer, eller mellem stationer. Stationer på en zonegrænse har normalt to zonenumre og enkelte stationer flere zonenumre.

Hvis zonen skifter ved en station, kan du køre til den station, hvor zonen skifter. Du kan altså stå af ved en ”grænsestation” uden at have gyldig billet eller kort til den zone, toget fortsætter ind i.

Hvis zonen skifter mellem to stationer, skal du have gyldig billet eller kort til begge zoner. Du skal altid have gyldig billet til de zoner, du kører i.

Zoneberegning for korte rejser (2-8 zoner)

”Gennemkørsel” og ”ringzoner”

For korte rejser er der to principper for, hvordan du beregner zoner. For rejser på pendlerkort til og med 8 zoner gælder princippet om gennemkørsel. For rejser på korte enkeltbilletter gælder princippet om ringzoner.

Gennemkørsel - pendlerkort

Når du rejser på pendlerkort til og med 8 zoner, betaler du for det antal zonenumre, du kører i. Dog mindst to zoner.

På et 3-zoners pendlerkort kan du altså køre i de tre zoner, som kortet er gyldigt til.

Figur der viser abonnementskort der dækker zone 8, 76 og 66

Ringzoner – billet

Når du rejser på enkeltbilletter til korte rejser, betaler du for antallet af zoneringe, du kører i, inklusive den zone, hvor rejsen starter.

Forestil dig, at der kastes en sten i vandet. Uden om dannes først én, så to, så tre ringe osv. Udgangspunktet for rejsen er stedet (zonen), hvor stenen rammer vandet. Når man rejser på en 2-zoners billet, kan du rejse rundt i startzonen og den første rings område. På en 4-zoners billet kan du rejse rundt i startzonen, første, anden og tredje rings område osv.

Udgangspunktet er altid den zone, hvor du fysisk befinder dig ved rejsens start. Det er den, der fremgår som startzone på enkeltbilletten til korte rejser. Den tæller som første zone og er altid rød på de farvede zonekort, hvor din rejse starter. På stationer, der ligger på zonegrænsen, kan der være tale om, at flere stationer er udgangspunktet. Disse zoner er røde på zonekortene.

Figur der viser billet eller mobilklippekort der dækker 3 zoner

Dyreste zone bestemmer prisen for rejser på enkeltbillet til korte rejser

Når du rejser på enkeltbillet til korte rejser, skal du finde din rute på kortet og lægge mærke til, hvilke farvezoner (zoneringe), den går igennem. Det er altid den dyreste farvezone (oftest den der ligger længst væk), der bestemmer prisen. Uanset om det er der, rejsen slutter, eller om du bare kører igennem zonen undervejs.

Frem og tilbage koster ikke altid det samme for rejser med enkeltbillet til korte rejser

Selv om du vælger den samme rute frem og tilbage, kan du komme ud for, at bussen eller toget kører gennem en dyrere farvezone den ene vej end den anden vej. Du skal derfor nogle gange betale forskellig pris for at komme ud og hjem. Det er den fjerneste (dyreste) farvezone, du kører i undervejs, som bestemmer prisen.

Turen med S-tog fra Svanemøllen til Friheden og tilbage igen er et eksempel på, at det kan være billigere at komme ud end hjem. Princippet om ”ringe i vandet” bruges her på rejsen fra Svanemøllen (zone 2) til Friheden (zone 33) via København H. (zone 1) og tilbage.

Fra Svanemøllen til Friheden

Du ”kaster stenen ud” i zone 2. Det er zonen, du starter i og rejsens centrum (vist med rød). Uden om danner der sig ringe.

Første ring (turkis) uden om er alle de zoner, der støder op til startzonen. Første zonering dækker både zone 1 og zone 33. Du kan altså rejse fra zone 2 til zone 33 gennem zone 1, når du har billet til 2 zoner (startzonen og første zonering).

Billede af zonekort med zone 2 som centrum

Fra Friheden til Svanemøllen (eksempel)

På hjemrejsen kaster du stenen ud i zone 33. Nu er den rejsens centrum (vist med rød). Uden om danner der sig igen ringe.

Første zonering uden om (turkis) dækker zone 2, men ikke zone 1. Derfor skal du bruge den anden zonering, altså alle de zoner, der støder op til første zonering. Rejsen kræver derfor billet til tre zoner: Startzonen (rød), første zonering (turkis) og anden zonering (lyseblå).

Billede af zonekort med zone 33 som centrum

Zoneberegning for rejser på mere end 8 zoner

Enkeltbilletter til 9 zoner og derover udstedes til en ”relation”, det vil sige, at det er en billet/kort, der gælder til strækningen mellem 2 navngivne stationer eller stednavne og dermed til strækningen mellem den zone, du rejser fra, og den zone, du rejser til.

Udgangspunktet er altid, uanset hvor du køber billetten, at du ikke behøver ved opslag i zonekort eller andet at gøre dig bekendt med antallet af zoner, der indgår i rejsen.

Billettens pris beregnes efter den ’længste delstrækning’ (målt i fugleflugtszoner) på den pågældende konkrete stræknings naturlige rejsevej. Fx: A-(C)-B er i luftlinje 9 zoner, A-C er 11 zoner, C-B er 8 zoner. Længste delstrækning er 11 zoner.

Længste delstrækning.

Hvis billetten til lange rejser er udstedt fra A til B uden angivelse af via-punkt, prissættes den på baggrund af en zoneafstand på 9 zoner, og den er alene gyldig på naturlige rejseveje mellem A og B uden et længste ben på over 9 zoner.

Hvis billetten til lange rejser er udstedt fra A til B via C, prissættes den på baggrund af en zoneafstand på 11 zoner, og den er gyldig på alle naturlige rejseveje mellem A og B inkl. via C.

På billetten trykkes afrejsezone og destinationszone samt evt. via-zone. Rejser du fra Frederikssund til Gentofte, kan du købe en billet enten med ringbanen, hvor der på billetten står ”via Flintholm-Hellerup”, eller over København H, hvor der på billetten står ”via København H”.

Den første billet er på 9 zoner og den sidste er på 10 zoner. Billetten gælder kun til én naturligt fremadskridende rejse, og billetten kan altid bruges på en kortere strækning end den, der står på billetten.

Dvs. i dette eksempel kan du med billetten ”via København H” (10 zoner) også vælge at tage turen via Flintholm-Hellerup, men hvis du har købt billetten ”via Flintholm-Hellerup” kan du ikke vælge at tage via København H.

Zoneberegning for rejsekort

For rejsekort betales kun for den direkte vej mellem startzone og slutzone. Det vil sige, at selv om rejsen undervejs går igennem en dyrere zonering, som ligger længere væk end slutzonen, så betaler du kun for afstanden målt i lige linje fra det sted du checker ind, til det sted du checker ud.

Det er dermed antallet af zoner i fugleflugtslinje, der ligger til grund for beregningen af prisen på en rejse, med mindre, du har brugt uforholdsmæssig lang tid på din rejse. I så fald udregnes en tidspris.

I eksemplet om rejser mellem Svanemøllen og Friheden i afsnit 2.1 vil prisen være det samme uanset retning på rejsen.

Læs mere på www.rejsekort.dk.