Takst Sjælland

Takst Sjælland er navnet på en af de største reformer af priserne i den kollektive transport siden 1970’erne.

Takst Sjælland trådte i kraft 15. januar 2017 og erstattede fire forskellige takstsystemer på Sjælland, Lolland, Falster og Møn med ét fælles takstsystem, ens rejseregler og en logisk prissætning mellem enkeltbillet, rejsekort, og pendlerkort.

Rejsekort vil altid være billigere end enkeltbilletter, og rejser du mere end ca. 26 gange om måneden på samme strækning, svarende til 13 tur/retur-rejser, kan et pendlerkort være billigst. Der er nu sammenhæng mellem rejsens længde og pris, som betyder at jo længere rejsen er desto højere pris. Derudover gælder én rabat på alle rejser med rejsekort på Sjælland, Lolland, Falster og Møn: 20% på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt på lørdage, søndage og helligdage.

Takst Sjælland blev gennemført i tæt samarbejde mellem DSB, Metroselskabet og Movia med opbakning fra et bredt flertal af Folketingets transportordførere. Sjælland, Lolland, Falster og Møn udgør nu ét stort pendlingsområde, der dækker 70% af alle rejser i den kollektive transport i Danmark.

Kort over takstområde Sjælland

Takst Sjælland kort fortalt

Før Efter
Sjælland, Lolland, Falster og Møn opdelt i fire takstsæt og to zonekort. Sjælland, Lolland, Falster og Møn samlet i ét takstsæt og ét zonekort.
Mange rabatordninger på rejsekort. Én rabatordning på rejsekort: 20% rabat uden for myldretiden på alle rejser på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt på lørdage, søndage og helligdage.
Svært at finde billigste billet. Nemt at finde billigste billet. 
Rejsekort er altid billigst, med mindre du rejser mere end ca. 26 rejser på en måned på samme strækning, så kan pendlerkort være billigere.
Alle-zoners-regel i Hovedstadsområdet og på Vestsjælland (uanset rejselængde betales der højst for ni zoner). Ingen alle-zoners-regel på Sjælland. 
Man betaler for det antal zoner, man rejser. Der er nu sammenhæng mellem rejsens længde og pris, som betyder at jo længere rejsen er desto højere pris.
Rabat uden for myldretiden på 20% på rejsekort kun inden for samme takstområde. Rabat uden for myldretiden på 20% på rejser på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn.
52 zoner i Sydsjælland. 63 zoner i Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn (samme geografiske størrelse som Vestsjælland).

 

Se hvad Takst Sjælland har betydet for dig som kunde i den offentlige transport:
Pendlere
Billetprodukt før 15. januar Anbefalet billetprodukt i dag
Pendlerkort / månedskort til 2-8 zoner - i Hovedstadsområdet eller Vestsjælland på mobil eller pap

Du har følgende muligheder:

  • Pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner) på mobil
  • Rejsekort pendlerkort og Rejsekort med pendler kombi
Pendlerkort / månedskort til alle zoner - i Hovedstadsområdet eller Vestsjælland på mobil eller pap

Du har følgende muligheder:

  • Pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller mere) på mobil
  • Rejsekort pendlerkort og Rejsekort med pendler kombi
DSB pendlerkort - internt på Sjælland inkl. Hovedstadsområdet, Lolland, Falster og Møn

Afhængigt af hvor langt du rejser har du følgende muligheder:

  • Pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner) på mobil
  • Pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller mere) på mobil
  • Rejsekort pendlerkort og Rejsekort med pendler kombi til korte eller lange rejser
Rejsekort med mængderabat på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn

Hvis du rejser den samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden kan du købe et af følgende produkter:

  • Pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner) på mobil
  • Pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller mere) på mobil
  • Rejsekort pendlerkort eller Rejsekort pendler kombi til korte eller lange rejser

 Læs mere om pendlerkort

Rejsekort kunder

Rejsekort sikrer dig den billigste billet på enkeltrejser

Rejsekort sikrer dig altid den billigste billet på enkeltrejser, og giver dig 20 % rabat på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt på lørdage, søndage og helligdage. Som noget nyt får du tidsrabatten på alle rejser på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Ændring på rejsekort

Mængderabat, kundetyperabat og grupperabat på rejsekort er blevet afløst af en fast, høj rabat på alle rejsekortrejser i forhold til en enkeltbillet. Rejser du samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden, skal du i stedet overveje et pendlerkort.

Enkeltbillet kunder

Der findes i dag to typer enkeltbilletter: Én type til korte rejser mellem 2-8 zoner og én type til lange rejser på 9 zoner eller mere.

Læs mere om enkeltbilletter

Unge og studerende

Ungdomskort

Takst Sjælland ændrer næsten intet for dig, der rejser på ungdomskort.

Den eneste ændring er, at der på dit ungdomskort ikke længere står ”Gyldig i alle zoner”, men i stedet enten ”Gyldig i zone 1-99”, ”Gyldig i zone 101-199” eller ”Gyldig i zone 201-299”. Disse zonegrupper dækker over hhv. Hovedstadsområdet, Vestsjælland og Sydsjælland (inkl. Lolland, Falster og Møn). Ændringen i teksten på kortet ændrer ikke på gyldigheden – den er helt den samme.

Rejser du på et ungdomskort, der er udstedt før 15. januar 2017, som stadig har påtrykt "Gyldig i alle zoner", kan dette bruges med samme gyldighed som før. 

Du kan købe dit ungdomskort på ungdomskort.dk

Læs mere om ungdomskort

Virksomheder, skoler og institutioner

Det er forsat muligt for virksomheder, skoler og institutioner at købe de samme erhvervsprodukter, skolekort, skoleklassekort og børnehavekort med samme gyldighedsperiode og samme brugsret som hidtil.

Læs mere om: