Om DOT

DOT, Din Offentlige Transport, arbejder for at gøre det nemt at være kunde i den offentlige transport på Sjælland og øerne.

DOT sørger for kundeservice, koordineret trafikinformation, sammenhængende køreplaner, billetkøb og priser, når én million daglige rejser foretages på tværs af bus, tog og metro. DOT er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet, der skal sikre en god kundeoplevelse på tværs af transportformer og gøre det attraktivt at rejse bæredygtigt.

Mange af DOTs tiltag er synlige over for passagererne i det offentlige rum, mens andre aktiviteter udføres internt i trafikselskaberne og indirekte kommer passagererne til gode. Det sker fx i form af forbedret koordinering på tværs af selskaberne, som muliggør mere præcis og relevant trafikinformation.

Eksempler på aktiviteter i DOT

DOT gennemfører løbende aktiviteter som forbedrer forholdene for passagererne i den offentlige transport. Der fokuseres på såvel nye aktiviteter som løbende forbedringer af allerede eksisterende tiltag.

Eksempler på DOT tiltag er

  • Etablering af hjemmesiden dinoffentligetransport.dk, som giver en fælles indgang til den offentlige transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, hvor passagererne kan finde informationer og svar, søge på transportmuligheder og meget andet.
  • Etablering af en DOT Facebookside som ligeledes udgør en fælles kontaktflade til den offentlige transport, hvor brugerne har mulighed for at stille spørgsmål til den samlede offentlige transport.
  • Udarbejdelse og vedligehold at et fælles trafikinformationskoncept, hvor DSB, Metro og Movia har aftalt fælles sprogbrug og visning af trafikinformation på skilte og skærme, som er nemt at forstå og hurtigt at afkode for passagererne.
  • Opsætning af skilte og skærme på trafikale knudepunkter som gør det nemmere for passagererne at skifte mellem bus, tog og metro.
  • Etablering af en tværorganisatorisk trafikinformationsplatform som systematiserer informationsdeling mellem selskabernes trafikinformationsafdelinger, og som muliggør information om tilknytningsforbindelser med andre transportformer.
  • Udvikling og vedligeholdelse af DOT apps til køb og fornyelse af billetter og periodekort.
  • Udarbejdelse af fælles rejseregler på tværs af transportformer.
  • Udarbejdelse at et visuelt udtryk for DOT som medvirker til at passagererne oplever en ensartet kommunikationsindsats uanset om der er tale om information om bus, tog eller metro.

Selskabsoplysninger

DOT er et interessentskab (I/S) som er oprettet af DSB, Metroselskabet og Movia i henhold til Lov om trafikselskaber, afsnit 7. Selskabet styres i henhold til vedtægterne.

Navn og adresse

DOT – Din Offentlige Transport I/S
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

CVR nummer: 38181793
EAN nummer: 5790002336966