Rejsegaranti for bus og lokaltog

Her finder du reglerne for rejsegaranti for bus og lokaltog. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7015 7000.

Du kan få rejsegaranti i følgende situationer:

 • Hvis en af Movias busser eller lokaltog er mere end 20 min. forsinket.
 • Hvis bussen kørte forbi dig, selvom du stod ved stoppestedet og var synlig for chaufføren, og der er mindst 20 min. til næste afgang.
 • Hvis du i god tid har trykket stop på stationen, og toget ikke standser.

I disse situationer kan du tage en taxa, og Movia dækker op til 300 kroner af regningen.

Ansøg om rejsegaranti for bus og lokaltog

Sådan foregår det

Du lægger selv ud for taxaturen. Husk at få kvitteringen, den skal du vedhæfte din ansøgning.

Herefter ansøger du ved at udfylde formularen på denne side under "Skriv til Movia". Du kan også sende din ansøgning med brev, se nederst på siden.

Movia skal modtage ansøgningsskemaet sammen med vedhæftet foto/scanning af taxakvitteringen senest 14 dage efter hændelsen, ellers kan vi ikke behandle ansøgningen. Vi refunderer op til 300 kroner pr. taxa, uanset hvor mange personer I er om at dele taxaen. Refusionen vil ske 7-14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning. Nedenfor finder du reglerne for rejsegarantien.

Ved taxa forstås kørsel, der udføres i henhold til betingelserne i taxalovgivningen (herunder lov om erhvervsmæssig personbefordring).

Rejsegarantien gælder:

 • Hvis bussen eller lokaltoget er mere end 20 min. forsinket
 • Hvis bussen kører forbi stoppestedet uden at standse, selvom du har været der til tiden samt været synlig for chaufføren – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Hvis lokaltoget kører forbi stationen, selvom du har trykket stop på stationen, og lokaltoget kunne nå at standse – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Hvis lokaltoget ikke standser ved stationen, selvom du rettidigt har trykket stop i toget
 • Hvis bussen eller lokaltoget kører mere end 2 min. før tid – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Kun for den del af turen, hvor det var planlagt at benytte Movias busser eller lokaltog
 • Fra stoppested til stoppested/station eller fra station til station/stoppested på den pågældende bus- eller lokaltogsrute

Rejsegarantien gælder ikke:

 • Ved planlagte busændringer, der er annonceret på dinoffentligetransport.dk senest 24 timer før
 • Ved planlagte ændringer af togdriften, der er annonceret på lokaltog.dk senest 24 timer før
 • For mistede forbindelser til øvrige busser eller tog, f.eks. hvis forsinkelse på én bus eller tog medfører, at du kommer for sent til din næste bus eller tog
 • Hvis bussen kører forbi stoppestedet, fordi der ikke er plads til flere i bussen
 • For øvrige omkostninger som følge af forsinkelsen, f.eks. fly-, tog- eller teaterbilletter, tabt arbejdsfortjeneste og lignende
 • Ved arbejdsnedlæggelser
 • Når vejrforholdene betyder, at Movia ikke har en reel chance for at overholde køreplanen
 • For rejser med Flextrafik
 • Ved force majeure (f.eks. krig, terror og naturkatastrofer).

Bemærk: Hvis du fra Rejseplanen eller på nedtællingsmodulet ved stoppestedet modtager besked om, at bussen eller lokaltoget er mere end 20 min. forsinket, kan du ikke automatisk tage en taxa på Movias regning. Bussen/lokaltoget kan nemlig godt nå at indhente forsinkelsen og ankomme tidligere. Informationen opdateres løbende. Tjek også altid information om omlægninger på dinoffentligetransport.dk under den enkelte linje eller tjek mulige forslag til andre rejseveje på Rejseplanen.dk. Så når du måske frem til tiden alligevel.

Ekstra rettigheder ved togrejser

Husk, at du udover Rejsegarantien kan have ret til kompensation eller refusion af billetprisen, hvis lokaltog er forsinket eller aflyst. Du kan også have ret til at få dækket et beløb til mad/drikke (max. 50 kr.). Det følger af EUs Forordning om jernbanepassagerers rettigheder. Din samlede togrejse skal være forsinket 60 min. eller mere. Læs om dine rettigheder og søg om kompensation på Lokaltogs hjemmeside.

 

Send med posten

Du kan også printe og udfylde ansøgningsskemaet og sende det til os med posten, sammen med den originale taxa-kvittering.

(Bemærk: Porto refunderes ikke)

Hent ansøgningsskema til brev her

Ansøgningsskemaet sendes til:
Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby 
Mærk kuverten: ”Rejsegaranti”.