Rejsegaranti for metro

Hvis Metroen meldes en halv time eller mere forsinket, betaler vi, hvis du bliver nødt til at bruge alternativ transport. Alternativ transport kan fx være taxa eller leje af delecykel, el-løbehjul eller delebil. Vi dækker kun hvis den alternative transport er offentlig tilgængelig og leveres af et momsregistreret selskab med cvr-nummer. I første omgang skal du selv lægge ud, men vi dækker din omkostning med op til 300 kroner hvis betingelserne for refusion er opfyldt.

For at opnå refusion af dit udlæg skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Rejsegarantien gælder kun på den linje, der er ramt af driftstop. Dvs. M1/M2 eller M3/M4.
  • Transportmidlet skal tages indenfor en radius af 250 meter fra en metrostation på den linje (M1/M2 eller M3/M4), der er ramt af driftstop. Rejsen med alternativ transport, skal afsluttes indenfor en radius af 250 meter fra den nærmeste metrostation på samme linje, hvorfra rejsen kan fortsætte.  
  • Du skal kunne fremsende en kvittering, der oplyser startsted, slutsted, distance, tidspunkt, antal minutter og beløbet i danske kroner.
  • Transportmidlet skal være offentligt tilgængeligt – og må altså ikke være fx delebiler i en lukket kreds som fx mellem naboer/ familie/kolleger/andelsforening og lignende.
  • Transportmidlet skal tilhøre et navngivet, momsregistret selskab med cvr-nummer.
  • Transportmidlet skal være godkendt til erhvervsmæssig personbefordring.

Transportmidlet skal være godkendt til erhvervsmæssig personbefordring.

Hent en rejsegarantifolder på stationen eller download den som PDF (så du kan skrive den ud). I folderen finder du en kupon, som du skal udfylde og sende til Metro Kundeservice sammen med den originale kvittering. Du kan også fremsende informationerne og uploade et billede af den originale kvittering via kontaktformularen, som du finder under kundeservice - vælg Rejsegaranti.
Det er en forudsætning, at din tur med det alternative transportmiddel er påbegyndt indenfor en radius af 250 meter fra den metrostation, hvor der var forsinkelse, samt at transportmidlet tages til og afleveres indenfor en radius af 250 meter ved den nærmeste metrostation, hvorfra rejsen kan fortsætte. Metroen kan i øvrigt ikke påtage sig erstatningsansvar for omkostninger som eventuelt følger af forsinkelsen.

Garantien gælder ikke:

  • Ved planlagte ændringer, som Metroen har varslet i god tid, det vil sige senest dagen før.
  • Force majeure (det vil sige begivenheder, som Metroen ikke har indflydelse på og ikke kan afværge eller forudse, og som i øvrigt har ekstraordinær karakter, såsom brand, usædvanlige naturbegivenheder samt personpåkørsler).

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7015 7000.

Skriv til:
Metro Kundeservice
Metro Service
Metrovej 3
2300 København S

Mærk kuverten ”Rejsegaranti
Bemærk: Garantien gælder i tre måneder, efter kvitteringen er udstedt.