Refusion af pendlerkort og Pendler20

Så meget kan du få refunderet:

  • Før pendlerkortet eller Pendler20 bliver gyldigt: Du kan få refunderet det fulde beløb.
  • I pendlerkort gyldighedsperioden: Der fratrækkes værdien af 8 dage inkl. dags dato og forbrugte dage.
  • I Pendler20 gyldighedsperioden: Der fratrækkes værdien af 5 dage og de forbrugte dage.
  • Efter udløb af gyldighedsperioden: Ingen refusion

Hvis du har købt forkerte zoner eller pendlerkort tillæg, og pendlerkortet stadig er gyldigt, kan du bede om at få refunderet pendlerkortet og bestille et nyt. Det er ikke muligt at refundere pendlerkort tillæg separat.

En aktiveret Pendler20 rejsedag kan ikke fortrydes, så du kan ikke få tilbagebetaling eller tilbageførsel af en aktiveret rejsedag.

Sådan gør du:

Har du købt pendlerkort eller Pendler20 i DOT Billetter app eller DSB app, kan du selv refundere kortet i appen. Det sker uden gebyr.

Ved alle former for refusion og ændring, som foretages ved personlig betjening eller via DOTs hjemmeside, opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Pendlerkort og Pendler20 i app:

Pendlerkort på rejsekort: 

  • Bed om refusion på rejsekort.dk eller
  • Bed om refusion på udvalgte betjente salgssteder eller
  • Kontakt Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33

Refusion ved sygdom og dødsfald

Skriv til:

Movia Kundecenter
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Du skal vedlægge kort eller kvittering for køb af pendlerkort, samt lægeerklæring eller dokumentation fra et sygehus, hvoraf det fremgår, at du i perioden ikke har kunnet benytte bus, tog og metro.

Ved dødsfald kan refusion ligeledes ske med tilbagevirkende kraft. Her skal der vedlægges en kopi af skifteretsattesten.

Har du pendlerkort i DOT Billetter app, så kan du også sende dokumentation til Movia digitalt. Det gør du via vores kontaktformular her.

Hvornår vil jeg modtage refusionen

Refusion udbetales til din NemKonto. Der går normalt cirka 5 dage, før beløbet er tilbageført på kontoen. Du kan typisk læse om disse vilkår på din banks hjemmeside. Dette gælder også reserverede beløb, som frigives af trafikselskaberne.

Ved alle former for refusion og ændring, som foretages ved personlig betjening eller via DOT webshop, opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Mistede kort refunderes efter særlige regler i DSB hhv. Movia.