Refusion af billetter

Hvilke billetter kan refunderes?

Som udgangspunkt kan du ikke få refunderet billetter, som er gyldige straks fra købstidspunktet.

Undtagelsen er hvis du ikke havde mulighed for at bruge billetten grundet tekniske fejl eller driftsstop hos trafikselskaberne uden mulighed for erstatningstransport. 

Billetter, der er bestilt i forsalg, kan refunderes 24 timer, før de bliver gyldige.

 

Sådan får du refunderet din DOT billet:

Med DOT billet mener vi en billet købt i DOT Billetter app, på travelpass.dk, på eventbillet.dk eller købt som SMS-billet via 1415.

Der er frit valg, om du vil kontakte Movia, DSB eller Metroselskabet, hvis du vil bede om en fuld refundering.

Hvis du vil bede om en delvis refundering, eksempelvis én ud af flere billetter, skal du benytte kontaktformularen til DSB.

Kontakt os skriftligt via kontaktformular eller telefonisk:

Sådan får du refunderet din DSB billet:

Læs mere om refusion af billetter købt på dsb.dk og DSB app her.

Refusion af billet købt på dsb.dk

Refusion af billetter købt i DSB Billet app

 

Hvornår vil jeg modtage refusionen?

Hvis mobilbilletten er købt og betalt via SMS, så er det teleselskabet, der står for opkrævningen af billetten, som også står for tilbagebetalingen. Pengene tilbageføres altså til din telefonregning, og dette sker automatisk. Bemærk dog at der i nogle tilfælde kan gå lidt tid, i særlige tilfælde op til 3 måneder, før pengene er tilbageført.

Hvis mobilbilletten er købt via betalingskort, vil der normalt gå cirka 5 dage, før beløbet er tilbageført på kontoen. Vær dog opmærksom på, at for visse betalingskort gælder, at der kan gå op til 30 bankdage, før beløbet er tilbageført på kontoen. Dette gælder eksempelvis Visa Electron og MasterCard. Du kan typisk læse om disse vilkår på din banks hjemmeside. Dette gælder også reserverede beløb, som frigives af trafikselskaberne.