Rejsekort

Du skal checke dit rejsekort ind straks, når du stiger på bussen. Husk både at lytte efter lydsignalet og læse teksten på standeren for at sikre dig, at du har checket ind.

Når dit rejsekort ikke er checket ind straks, har du ikke en gyldig billet, og du vil modtage en kontrolafgift.

For lav saldo?
Når du tanker dit rejsekort op via selvbetjeningen, kan der gå op til 24 timer, før beløbet bliver overført til dit rejsekort. Har du brug for penge på dit rejsekort her og nu, kan du altid tanke op på en rejsekortautomat eller et fysisk salgssted. Når dit rejsekort ikke er checket ind på grund af for lav saldo, vil du modtage en kontrolafgift.

Rejst med kundetypen barn, selvom du er fyldt 16 år?
Når du fylder 16 år, skal kundetypen på dit rejsekort ændres til ’Ung’ eller 'Voksen'. Rejser du med kundetypen ’Barn’, selvom du er fyldt 16 år, vil du modtage en kontrolafgift.

Checke flere ind?
Når du checker medrejsende ind på dit rejsekort, kan du altid se på standeren, hvilket antal samt kundetype, du checker ind med. Har du ikke checket alle ind, vil medrejsende uden gyldig billet, modtage en kontrolafgift. 

Virker rejsekortstanderen ikke?
En billetkontrollører vil altid opdage, hvis rejsekortudstyret ikke virker, fordi de selv tjekker sig ind, når de stiger på bussen. Der foretages altid billetkontrol uanset om rejsekortudstyret virker eller ej, så hvis du kører uden at have checket dit rejsekort ind, med udløbet pendlerkort eller lignende, så modtager du en kontrolafgift. Er rejsekortudstyret ude af drift, skal du købe en anden form for billet, inden du begynder din rejse.

Brug for hjælp til rejsekort?

   Hjælp til rejsekort

   Rejsekortbestemmelser

   Rejseregler

VÆLG ÅRSAGEN TIL DIN HENVENDELSE
Mit rejsekort var ikke checket ind

Du skal checke dit rejsekort ind straks, når du stiger på bussen.

I busser med frit flow (A-busser og 5C) er der placeret check ind standere ved alle indgange, hvor du kan checke ind. I alle andre busser skal du stige ind ad fordøren, hvor check ind standerne er placeret.

Når dit rejsekort ikke er checket ind straks, har du ikke en gyldig billet, og du vil modtage en kontrolafgift.

For lav saldo?
Når du tanker dit rejsekort op via selvbetjeningen, kan der gå op til 24 timer før beløbet bliver overført til dit rejsekort. Du kan checke din saldo via selvbetjeningen på rejsekort.dk. Har du brug for penge på dit rejsekort her og nu, kan du altid tanke op på en rejsekortautomat eller et fysisk salgssted.

Standeren giver dig besked, hvis saldoen på dit rejsekort er for lav til at checke ind. Husk derfor både at lytte efter lydsignalet og læse teksten på standeren. Hvis dit rejsekort ikke kan checkes ind, skal du vente med at stige på bussen til du kan checke rejsekortet ind eller har en anden gyldig billet.

Når dit rejsekort ikke er checket ind på grund af for lav saldo, vil du modtage en kontrolafgift.

Jeg fik en kontrolafgift, fordi mit rejsekort var checket ind for sent

Du skal checke dit rejsekort ind straks, når du stiger på bussen.

I busser med frit flow (A-busser i København og 5C) er der placeret check ind standere ved alle indgange, hvor du kan checke ind. I alle andre busser skal du stige ind ad fordøren, hvor check ind standerne er placeret.

Når dit rejsekort ikke er checket ind straks, har du ikke en gyldig billet, og du vil modtage en kontrolafgift.

TIP: Hav dit rejsekort klar til check ind, inden du stiger på bussen.

Jeg havde ikke checket alle medrejsende ind

Du skal sørge for, at du er checket ind med det korrekte antal medrejsende og de korrekte kundetyper.

Når du checker medrejsende ind på dit rejsekort, kan du altid se på standeren, hvilket antal samt kundetype, du checker ind med.

Har du ikke checket alle medrejsende ind, vil medrejsende uden gyldig billet modtage en kontrolafgift.

TIP: Hvis du skal checke medrejsende ind, så stig på bussen via fordøren, hvor chaufføren hjælper dig. I 5C kan du også selv checke medrejsende ind på ekstrakortlæseren. Kortlæseren er markeret med ’Ekstra’ på toppen.

Jeg var checket ind med en andens personlige rejsekort

Det er ikke tilladt at låne sit personlige rejsekort ud, ligesom man ikke kan give tilladelse til, at andre end ejeren benytter det.

Når du er checket ind på en andens personlige rejsekort, har du ikke en gyldig billet, og du vil derfor modtage en kontrolafgift.

Jeg kom til at checke UD i stedet for IND

I flere af Movias busser er der indført frit flow, hvor det er muligt at stige af og på ved alle dørene. Her er der både placeret en check ind og en check ud stander.

På standerne står der henholdsvis IND og UD. Husk både at lytte efter lydsignalet og læse teksten på kortlæserens skærm for at sikre dig, at du har checket ind eller ud.

Hvis du stiger på bussen og anvender en forkert rejsekortstander eller af andre årsager ikke får checket dit rejsekort korrekt ind straks, har du ikke gyldig billet, og du vil derfor modtage en kontrolafgift.

Jeg havde glemt mit gyldige rejsekort pendlerkort

Når du ikke kan fremvise dit gyldige pendlerkort på rejsekort ved billetkontrollen, har vi mulighed for at nedsætte din kontrolafgift til 125 kr.

Benyt vores kontaktformular her.

HUSK at notere dit rejsekortnummer eller vedhæfte et billede af dit rejsekort, hvor rejsekortnummeret fremgår.