Andet

Du kan betale din kontrolafgift med MobilePay eller betalingskort her.

Movia tilbyder ikke afdragsordninger eller studie/pensionistrabatter.

VÆLG ÅRSAGEN TIL DIN HENVENDELSE
Hvordan betaler jeg kontrolafgiften?

På fakturaen, som du har modtaget i din e-Boks, står der angivet en FIK-kode (+71 < XXXXXXXXXXXXXXX+80456859), som du skal benytte til at betale din kontrolafgift i banken eller via netbank.

Du kan også betale din kontrolafgift med MobilePay eller betalingskort her.

Kan jeg få en afdragsordning?

Nej, det er ikke muligt at lave en afdragsordning med Movia.

Er det muligt at få rabat, fordi jeg er studerende/pensionist?

Nej, det er ikke muligt at få nedsat kontrolafgiften, fordi du er studerende/pensionist.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Hvis du har modtaget svar på din klage fra Movia og er du uenig i afgørelsen, kan du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Klagen skal indgives elektronisk via deres hjemmeside, og ankenævnet opkræver et gebyr for at behandle en klage.
Hvis du får medhold i din sag, tilbagebetales gebyret.

Før du klager, kan du læse tidligere afgørelser fra ankenævnet her, for at se, om der er sager, der ligner din.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
Automatikvej 1
2860 Søborg
Tlf. 22 62 65 00
www.abtm.dk

Jeg har ikke fundet et emne, der er relevant for min henvendelse

Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål eller et emne, der er relevant for din henvendelse, så kan du skrive til os via vores kontaktformular her.

Kontakt os

Har du spørgsmål til din kontrolafgift, har vi telefontid mandag til torsdag fra klokken 9 til 11 på 3613 1400.

Fuldmagt

Når du klager over en kontrolafgift på vegne af en anden person over 18 år, er det nødvendigt, at du fremsender en fuldmagt til os. Fuldmagten skal være underskrevet af den person, som har fået kontrolafgiften.

Du finder vores fuldmagtsblanket her

Fuldmagtsblanketten skal returneres til os, før vi kan begynde sagsbehandlingen. Du skal vedhæfte fuldmagten til kontaktformularen. Du kan også sende den til afgifter@moviatrafik.dk. Du kan enten scanne eller tage et foto af den underskrevne fuldmagt og vedhæfte den i en mail/til kontaktformularen.

Er du værge?

Hvis du er udpeget som værge for en voksen person over 18 år, kan du i stedet fremsende dokumentation for værgemålet.