Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Hvis du er utilfreds med en afgørelse fra bus, tog eller metros kundeservice, kan du klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Ankenævnet er et uafhængigt nævn med en dommer som formand. Ankenævnet er etableret af parterne i bus-, tog- og metrosamarbejdet samt Forbrugerrådet.

Nævnet behandler klager fra kunder over afgørelser, som et trafikselskab har truffet om et økonomisk mellemværende med kunden. Hvis du vil klage over en sådan afgørelse, kan du gøre det til ankenævnet.

Bemærk!

Du kan først klage til til Ankenævnet, når du har rettet skriftlig henvendelse til den trafikoperatør, som skal behandle din klage.

Klag over kontrolafgift

Kontakt Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Når du har en afgørelse fra Movia, DSB, Metroselskabet eller Lokaltog kan du klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Det skal du gøre ved at benytte ankenævnets klageskema som ligger på Ankenævnets hjemmeside.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
Automatikvej 1
2860 Søborg
Tlf.  22 62 65 00
Tirsdag 9:30 - 11:30
Fredag 10:00-11:30

Bemærk

Hvis du har spørgsmål til en kontrolafgift, kan du kontakte DOTs Kundeservice på tlf. 7015 7000.