Misbrug af kort og billet

Misbrug af rejsehjemmel kan være strafbart

Rejsehjemmel må ikke misbruges. Det betragtes eksempelvis som misbrug, hvis:

  • rejsehjemlen er forfalsket eller videresendt
  • kunden rejser på en anden kundetype, end kunden er berettiget til
  • kunden rejser på en andens rejsekort personlig eller anden personlig rejsehjemmel
  • der er rettet i dato eller zoner eller foretaget andre ændringer
  • nummeret på pendlerkortets stamkort og værdiindlæg ikke er ens
  • billede på pendlerkort ikke er fastgjort

Misbrug af rejsehjemmel kan være strafbart. Misbrug medfører, at rejsehjemlen inddrages, at forholdet anmeldes til politiet, og at selskabet foruden almindelig kontrolafgift kan fremsætte erstatningskrav.

Ved misbrug af mobilbilletter/-kort gælder, at ved begrundet mistanke om misbrug eller overtrædelse af reglerne kan både afsender og modtager af rejsehjemlen blive retsforfulgt og/eller spærret for køb af mobilbilletter/-kort.

Spærring

Trafikselskaberne kan spærre et mobilnummer for køb af mobilbilletter via DOT SMS-billet og/eller DOT Billetter app i en tidsbegrænset periode. Spærring kan ske, hvis der konstateres misbrug, eller forsøg på misbrug, af systemet.

Misbrug af systemet kan f.eks. være mange bestillinger, der ikke bekræftes, køb efter påstigning eller lign.

Klager over spærring kan rettes til DOT Kundecenter.