Alle rejseregler

Her finder du de fælles landsdækkende rejseregler, som gælder for både bus, tog og metro.

De fælles landsdækkende rejseregler gælder for rejser med busser, havnebusser, Metro, lokalbanetog samt rejser med Arriva Tog og DSB.

Rejsereglerne gælder også for rejser med de transportmidler, som selskaberne indsætter som erstatningstransport.

Go to travel regulations in English