Ved stoppestedet

Movia har rigtig mange stoppesteder på hele Sjælland. Hvis du har spørgsmål til stoppestederne, må du derfor gerne inkludere så mange oplysninger som muligt.

Har du spørgsmål til informationen på stoppestederne, herunder intervallerne, kan du finde mere information her.

Ofte stillede spørgsmål
Hvem har ansvaret for stoppestedet?

Movia er ansvarlig for læskærmskortet, stoppestedsstanderen og den digitale skærm, der nogle steder sidder i standeren.

Al anden indretning og vedligehold omkring stoppestedet er en kommunal opgave - kontakt derfor de ansvarlige i din kommune. 

Det gælder også de skærme med digital trafikinformation, der visse steder er placeret i selve læskærmen.

Må bussen køre forbi stoppestedet uden at standse?

Som udgangspunkt skal chaufføren standse for at tage ventende passagerer med.

Der kan dog være tilfælde, hvor chaufføren af sit driftscenter bliver bedt om at køre forbi stoppestedet for at undgå at flere busser på samme linje kommer lige efter hinanden.

I nogle tilfælde kan bussen også være så fyldt, at der ikke er plads til flere passagerer, og derfor er chaufføren nødt til at køre forbi.

Hvorfor ventede chaufføren ikke på mig, selv om han havde set mig?

Fordi chaufføren højst sandsynligt havde blinket ud fra stoppestedet og var ved at sætte bussen i gang.

Når man har blinket ud, er det ifølge færdselsloven ikke tilladt at fortryde for at tage flere passagerer med.

Hvordan stiger man af og på busserne ved stoppestedet?

På A-busserne i København og linje 5C er der indført ’Frit Flow’. Det betyder, at ind- og udstigning kan ske ad alle døre. Der er opsat piktogrammer på dørene på disse busser, og det er muligt både at checke sit rejsekort ind og ud ved alle dørene. Hvis du skal købe en kontantbillet af chaufføren i en bus med Frit Flow, så skal du dog stige ind ad fordøren

På de ordinære busser, skal man stige ind ad fordøren og fremvise billet/kort til chaufføren ved indstigning. Udstigning skal ske ad midterdørene eller bagdøren.

Hvorfor får jeg oplyst en forkert afgangstid?

Fordi tiderne kommer fra GPS-systemer i busserne og er et skøn på, hvornår bussen er fremme ved dit stop.

Hvis trafikken går i stå, eller der er forsinkelser, der bliver værre og værre, kan det betyde, at tallene går i stå – eller endda øges.

Til tider kan du også få oplyst afgange, hvor bussen beklageligvis ikke kommer. Det sker, hvis vores data ikke er fuldt opdateret, for eksempel i forbindelse med akutte omlægninger, eller hvis bussen må udgå.

Vi arbejder naturligvis løbende på at forbedre den digitale information.

Hvorfor fortæller servicen ’SMS 1250’, at bussen skal komme, når den så ikke dukker op?

Når man skriver til systemet bag ’SMS 1250’, sender det dig et skøn på, hvornår bussen er fremme ved dit stop.

Men i nogle, sjældne, situationer er vores system desværre ikke smart nok.

Der kan gå lidt tid, før systemet kan give den rigtige oplysning, hvis bussen er meget forsinket eller endda udgået.

Vi arbejder på at få forbedret dette.

Hvorfor er der ikke information om ændringer ved stoppestedet?

Vi har valgt at samle al information om ændringer i busdriften på dinoffentligetransport.dk.

Her kan vi nemlig bedst sikre, at informationen er opdateret og korrekt.

Derfor er det altid en god idé at tjekke hjemmesiden, som kan tilgås fra mobilen, når du er på farten.

Hold dig opdateret her:

Hvordan undgår jeg, at bussen kører forbi mig ved stoppestedet?

Vi anbefaler, at du står klar og synlig ved stoppestedet og signalerer, at du vil med bussen. 

Bliver man siddende i læskuret, eller ligner en som ikke skal med bussen, for eksempel hvis du er meget optaget af din mobiltelefon eller vender ryggen til, kan chaufføren tolke det som, at du ikke skal med.

Står du et mørkt sted, er det en god idé at gøre dig synlig - eventuelt med lyset fra din mobiltelefon eller en refleks.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

 

Skriv til Movia om stoppestederne