Handelsbetingelser

Her finder du handelsbetingelserne for DOTs salgskanaler.

DOT Webshop

Version 1.5 udgivet den 16. september 2022

DOT Billetter app

Version 1.5 udgivet den 16. marts 2023

Dansk version / Engelsk version

Se ældre versioner

DOT SMS-billet

Handelsbetingelser for DOT SMS-billet version 1.4 udgivet den 18. januar 2023
​Dansk version / Engelsk version​

City Pass købt via www.citypass.dk

Handelsbetingelser for City Pass købt via www.citypass.dk, som ophørte 1. juli 2021.

Version 1.2 udgivet den 23. maj 2018
Dansk version / Engelsk version

Eventbillet

Se handelsbetingelser for DOT Billetter app (fra juni 2022 tilbydes Eventbillet i DOT Billetter app)
Dansk version / Engelsk version

Travel Pass

Handelsbetingelser for Travel Pass version 2.0 udgivet den 12. juni 2023
Dansk versionEngelsk version

Lovgrundlag

Siden 2007 er takster for den kollektive trafik fastsat efter forhandling mellem de parter, der udfører trafikken.

For Trafikselskabet Movia gælder:
Lov om trafikselskaber, LBK. nr. 323 af 20/3/2015

For DSB gælder tillige:
Lov om jernbane, LOV nr. 686 af 27/05/2015

For Metroen gælder tillige: 
Lov om jernbane, LOV nr. 686 af 27/05/2015
Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner, bkg. nr. 73 af 2/2/2009
Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, lov nr. 551 af 6/6/2007