Billetsortiment og vejledning

I DOT Billetter app kan du købe billetter til rejser med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland-Falster og Møn.

In English

Billetsortiment

 • Enkeltbillet (2-8 zoner)
 • Enkeltbillet (9+ zoner)
 • Pendlerkort
 • Pendler20
 • Metro tillæg til pendlerkort og Pendler20
 • DSB 1' Regionaltog tillæg til pendlerkort og Pendler20
 • Tilkøbsbillet pendlerkort (1 zone)
 • Cykelbillet Metro
 • City Pass Small og Large (24, 48, 72, 96 og 120 timer) samt City Pass X-Large, Vest og Syd (24 timer)
 • DSB 1’ Regionaltog tillæg
 • Ungdomskort (zone 1-99, 100-199, 200-299) - købes på mitungdomskort.dk
 • Erhvervskort/Virksomhedskort - købes på DSB's Erhvervsportal

Om børne- og voksenbilletter

En børnebillet koster det halve af en voksenbillet, undtagen cykelbillet og DSB 1’ Regionaltog billetter, hvor prisen for børne- og voksenbilletter er ens.

I visse tilfælde er det gratis at have børn med på rejsen. Læs om regler for børnebilletter her

Hvis du rejser med en hund, som er for stor til at være i en taske, skal du købe en børnebillet til din hund.

Enkeltbillet (2-8 zoner)

Du skal købe mindst 2 zoner for at have en gyldig billet. Du betaler for antallet af zoneringe, du kører i, inklusive den zone, hvor rejsen starter.

Din billet er gyldig til et ubegrænset antal rejser med bus, tog og metro inden for gyldighedsområdet og -perioden på billetten.

Billetterne har forskellig tidsgyldighed alt efter, hvor mange zoner du køber:

2 zoner: 01.15
3 zoner: 01.30
4 zoner: 01.45
5 zoner: 02.00
6 zoner: 02.15
7 zoner: 02.30
8 zoner: 02.45

Hvis du har accepteret GPS lokalisering i appen, vil appen automatisk finde din afrejsezone (startzone), som vil blive trykt som afrejsezone på din billet.

Køb en billet ved at trykke på Køb billet knappen på appens startskærm og foretag en fra-til søgning. Der kan være flere ruteforslag med forskellige zoneantal. Når du har valgt en rute, fortsætter du til betaling.

Bemærk at du også har mulighed for at foretage et hurtigt køb af zoner via hurtigkøb-knapperne på appens startskærm. Standard er 2 og 3 zoner, men hvis du ofte køber et andet zoneantal, vil hurtigkøb-knapperne ændre sig til dit favorit zoneantal.

Vær opmærksom på, at du nogle gange skal betale forskellig pris for at komme ud og hjem, selvom du vælger den samme rute frem og tilbage. Læs mere i vejledningsdokumentet (afsnit 2.1)

Enkeltbillet (9+ zoner)

Enkeltbilletten til mere end 8 zoner er gyldig til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen med tog, metro og busser.

Billetten er gyldig den dag, du køber den, indtil kl. 03.59 den efterfølgende dag.

Du vælger således selv, hvornår rejsen påbegyndes i gyldighedsperioden, men så snart rejsen er påbegyndt, skal du færdiggøre din rejse uden stop. Billetten er kun gyldig til en enkeltrejse.

Pendlerkort og Pendler20

Med et pendlerkort kan du rejse ubegrænset med bus og tog inden for det område og den periode, som kortet er gyldigt til.

Hvis du ofte rejser med metro, anbefaler vi dig at købe et metro pendlerkort tillæg til dit pendlerkort eller Pendler20. Hvis du har købt pendlerkort / Pendler20 uden metro pendlerkort tillæg, og du ønsker at rejse med metro en given dag, kan du få adgang til metro i dit pendlerkorts gyldighedszoner ved at købe en Tilkøbsbillet til pendlerkort (1 zone).

Pendlerkort kan være den billigste billettype, hvis du rejser mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden på den samme strækning.

Pendler20 kan være den billigste billettype, hvis du rejser mellem 19-26 gange om måneden (2-3 dage om ugen) på den samme strækning.

Pendlerkort / Pendler20 udstedes enten til korte rejser (2-8 zoner), hvor de konkrete gyldighedszoner er påtrykt forsiden, eller til længere rejser (9 eller flere zoner) med en fra og til zone.

Læs mere om pendlerkort her

Læs mere om Pendler20 her

Tilkøbsbillet til pendlerkort (1 zone)

Har du et pendlerkort, et periodekort eller Pendler20 og skal rejse i en zone mere, end billetten dækker, kan du købe en Tilkøbsbillet til pendlerkort for at forlænge gyldigheden på dit pendlerkort / Pendler20 med 1 zone.

Tilkøbsbillet til pendlerkort er kun gyldig sammen med et gyldigt pendlerkort, periodekort eller Pendler20.

Læs mere om Tilkøbsbillet til pendlerkort her

Du køber billetten ved at vælge 'Tilkøb til pendlerkort' i billetmenuen, hvorefter du vælger den zone på kortet i appen, hvor tilkøbsbilletten skal være gyldig. Den skal støde op til gyldighedsområdet på dit pendlerkort eller Pendler20. Det område er farvet mørkt på kortet, hvis du har købt det i appen.

Cykelbillet til Metroen

En Cykelbillet Metro giver adgang til at medbringe en cykel Metro uden for spærretiden.

Læs mere om cykelmedtagning her

Husk at købe en billet eller et pendlerkort / Pendler20 til dig selv.

Cykelbillet Metro kan enten købes alene via 'Cykel' knappen i billetmenuen eller i samme bestillingsflow som billetten til dig selv.

En Cykelbillet Metro gælder i 1 time og 30 minutter. 

City Pass Small, Large, X-Large, Vest og Syd

Læs om City Pass varianterne her

DSB 1’ Regionaltog tillæg

Ønsker du at rejse på DSB første klasse i regionaltog, kan du købe et DSB 1' Regionaltog tillæg til din enkeltbillet eller dit pendlerkort / Pendler20.

Bemærk at billetten ikke er gyldig til InterCity og InterCityLyn. En DSB første klasse tillægsbillet til InterCity og InterCityLyn (DSB 1') kan købes hos DSB. Læs mere her

Et DSB 1’ Regionaltog tillæg til din enkeltbillet gælder til én fremadskridende rejse fra afrejse- til destinationszonen.

Billetten er gyldig den dag, du køber den, indtil kl. 03.59 den følgende dag.

Hvis du køber DSB 1’ Regionaltog tillæg sammen med en billet (2-8 zoner), vil tillægsbilletten mangle destinationszonen. Den er gyldig til én fremadskridende rejse fra startzonen på din billet til din destination.

Et DSB 1’ Regionaltog pendlerkort tillæg til dit pendlerkort eller Pendler20 gælder til første klasse i regionaltog i dit pendlerkorts / Pendler20's gyldighedsområde.