Gyldighed og brug

Hvis du er fyldt 67 år eller er berettiget til førtidspension, herunder også tidlig pension, seniorpension og brøkpension, kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro med et pensionistkort – gyldighed i Metroen kræver dog, at pensionistkortet er udstedt med gyldighed til Metroen.

Pensionistkort kan købes til tre sammenhængende zoner eller til Hovedstadsområdet (DOT Øst), til Vestsjælland (DOT Vest), til Sydsjælland (DOT Syd) eller til Midtsjælland (DOT Midt). Du kan også købe pensionistkort til en kombination af to af de nævnte storzoner, fx DOT Øst + DOT Vest, og pensionistkortet kan købes til hele DOTs område.

Se kort over storzonerne

Du betaler en fast pris for dit pensionistkort – dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen.

Det fremgår af pensionistkort med gyldighed til en eller flere af zonerne 1, 2, 3 og/eller 4, om kortet er gyldigt i Metroen eller ej. Kunder, der rejser i Metroen med pensionistkort uden gyldighed til Metroen, har ikke gyldig rejsehjemmel, medmindre du har købt en tilkøbsbillet. Hvis du har fravalgt gyldighed til Metroen, men alligevel får behov for at anvende metro, kan du således efterfølgende tilkøbe gyldighed til Metroen ved at købe en tilkøbsbillet, jf. afsnit 5.

Gyldighed

Kortet giver ret til kørsel med bus, tog og metro i de zoner, det gælder. Dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen.

Pensionistkort sælges kun med gyldighed i 3 måneder. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder, dog kl. 23:59 for pensionistkort på rejsekort.

Pensionistkortet må kun benyttes af den, det er udstedt til. Der må ikke rettes eller påføres oplysninger i kortet.

Tiden i køreplanen bestemmer pensionistkortets gyldighed – og i Metroen er det påstigningstidspunktet.

Forsinkelser skal altid komme dig til gode. Dette gælder også ved aflysninger og planlagte sporarbejder i DSB, herunder i S-tog. Hvis et sporarbejde, der ikke er annonceret minimum 24 timer forud, afstedkommer, at du skal foretage ekstraordinære skift af transportmiddel på din rejse, er det tidspunktet for rejsens første påstigning, der regnes ud fra i forhold til reglerne om spærretid.

Begrænsninger i tidsgyldighed

Lørdage, søn- og helligdage samt 5. juni, 24. december og 31. december, kan du benytte kortet hele døgnet.

Herudover kan kortet ikke bruges i bus, tog, lokalbaner, metro og havnebusser på hverdage i morgenmyldretiden kl. 7.00-9.00.

Pensionistkort er gyldige ved påstigning/afgange uden for spærretider.

Tilkøb

Hvis du skal rejse udenfor pensionistkortets tidsgyldighed, skal du anvende anden rejsehjemmel, f.eks. rejsekort eller enkeltbillet.

Hvis du skal rejse udenfor pensionistkortets zonegyldighed, gælder de almene regler for tilkøb.

Hvem kan købe pensionistkort?

Du kan købe pensionistkort, hvis du er fyldt 67 år.

Dokumentation:

  • Sygesikringsbevis, pas eller lignende, hvoraf fødselsdag og -år fremgår.

Du kan købe pensionistkort, hvis du er under 67 år og modtager tidlig, førtids- eller seniorpension (gælder også hvis du kun modtager en brøkpension).

Du skal medbringe dokumentation, der er max et år gammel ved både køb og fornyelse.

Dokumentation er én af følgende:

  • Seneste udbetalingsbrev (Udsendes årligt)
  • Seneste udbetalingsmeddelelse (Udstedes månedligt)
  • Udfyldt blanket fra kommunen hvoraf navn, CPR-nummer og kommunens stempel fremgår

Udbetalingsbrevet eller udbetalingsmeddelelsen kan vises elektronisk eller som udskrift, hvis den fx kun er udsendt elektronisk. I så fald skal du samtidig vise legitimation med CPR-nummer.

For udlændinge gælder de samme regler, som for danskere. Hvis du modtager førtidspension fra et andet land end Danmark, vurderer DOT kundecenter, om du er berettiget til pensionist kort. Ekspeditionstiden er 10 dage, og som dokumentation skal fremsendes dokument fra landets repræsentation i Danmark (ambassade eller konsulat), som bekræfter at den pension, som modtages, svarer til den danske førtidspension.

Fremsend dokumentation på kontaktformularen her eller via post til:
Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
Att: Kundesvar

Såfremt du godkendes til at kunne købe et pensionistkort, vil du modtage en blanket, som sammen med den almindelige dokumentation bedes medtaget til et betjent salgssted. De vil efterfølgende kunne hjælpe med udstedelse af pensionistkort. 

Du er ikke berettiget til pensionistkort hvis:

  •  Du er under 67 år og modtager pension fra tidligere arbejdsgiver, er på efterløn, delpension eller modtager invaliditetsydelse.

Abonnement

Du har mulighed for at tegne abonnement på dit pensionistkort. Når du vælger at tegne abonnement, bliver dit pensionistkort fornyet automatisk hver 3. måned, og vi sender det hjem til dig. Abonnementet fortsætter, indtil du opsiger det.

Abonnementet kan oprettes i forbindelse med køb eller fornyelse af pensionistkort, og skal bestilles senest 10 dage før dit nye pensionistkort skal være gyldigt, og kan tidligst bestilles 2 måneder før. Du vil modtage en ordrebekræftelse på mail.

Med abonnement trækkes betaling for pensionistkortet automatisk hver 3. måned, enten via dit tilmeldte betalingskort eller via PBS, efter dit valg. Du modtager en ordrebekræftelse på mail, når dit pensionistkort fornyes.

Betaling sker forud, og du kan vælge at betale via automatisk kreditkortbetaling eller ved opkrævning via PBS. Der er et forsendelsesgebyr på 8 kr., som vil fremgå ved betalingen og på ordrebekræftelsen.

Hvis du har valgt betaling med betalingskort, trækkes betalingen 10 dage før dit nye pensionistkort bliver gyldigt. Husk, at det er dit ansvar, at det tilmeldte betalingskort er indtastet korrekt, og at det er gyldigt. Hvis dit betalingskort udløber eller spærres, er du nødt til at opsige dit abonnement og bestille det på ny.

Hvis du har valgt betaling via betalingsservice (PBS), trækkes betalingen en måned før, dit nye pensionistkort bliver gyldigt. Forudbetalingen skyldes behandlingstiden hos PBS.

Bemærk: Hvis vi ikke kan trække betalingen fra dit betalingskort eller via PBS, ophører abonnementet automatisk, og du vil ikke få tilsendt dit pensionistkort. I dette tilfælde vil du blive kontaktet af DOTs kundeservice.

Hvis du ønsker at ændre zoner på dit pensionistkort, skal du opsige dit abonnement, og bestille et nyt pensionistkort med de nye zoner.

Hvis vi ændrer i vilkår eller priser for abonnementsordningen, og ændringen er til ulempe for dig, vil vi informere dig via den mailadresse, du oplyste ved købet, senest en måned inden ændringen træder i kraft.

Opsigelse af abonnement

Du kan opsige dit abonnement via din bank, hvis du har en PBS aftale. Alternativt kan du kontakte DOT Webshop via shop@dinoffentligetransport.dk eller på tlf. 3613 1910 (telefon åbningstid 9:00 – 11:30).

Hvis du har valgt betaling med betalingskort, skal vi modtage opsigelsen senest 10 dage før dit nuværende pensionistkort udløber, for at vi kan nå at stoppe abonnementet.

Hvis du har valgt betaling via betalingsservice (PBS), skal vi modtage opsigelsen senest 30 dage før dit nuværende pensionistkort udløber, for at vi kan nå at stoppe abonnementet. Den lange opsigelsesvarsel skyldes behandlingstiden hos PBS.

Det er ikke muligt at sætte abonnementet på pause.

Refusion og ændring

Pensionistkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse. Det sker som vist i skemaet nedenfor:
(OBS: Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.)

Benyttet Tilbagebetaling
1 - 30 dage 2/3 af købsprisen
31 - 60 dage 1/3 af købsprisen
61 dage og mere Ingen tilbagebetaling

Hvis du vil refundere eller ombytte dit pensionistkort, skal du medbringe pensionistkortet til et af de betjente salgssteder. Vær opmærksom på, at det betjente salgssted du kan vælge, afhænger af hvor mange cifre du har på dit stamkort. Se hvor du ser antallet af cifre på dit stamkort her. Du kan selvfølgelig altid refundere samme sted som du har købt dit kort. Hvis du ønsker at gøre det et andet sted, så læs mere her.

For refusion ved dokumenteret sygdom og dødsfald, læs mere under Refusion af pendlerkort.

OBS: Ved alle former for refusion og ændring opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Hvis du har mistet dit pensionistkort, kan kortet ikke refunderes eller erstattes.

Køb og fornyelse

Pensionistkortet kan tidligst købes og fornys to måneder før første gyldighedsdag. Du skal vise dokumentation første gang, du køber pensionistkort, og hver gang du fornyer det. Du skal selv sikre, at kortet er korrekt udfyldt.

Hvis du køber eller fornyer dit pensionistkort online, er der et forsendelsesgebyr på 8 kr. Forsendelsestiden er max. 10 dage.

Køb pensionistkort