Tilkøbsbillet til pendlerkort

Gyldigheden af dit pendlerkort eller Pendler20 kan udvides ved tilkøb af én zone. Du skal købe tilkøbsbilletten inden pendlerkortets tidsbegrænsning udløber.

Du kan rejse ubegrænset med tog, bus eller metro indenfor den gyldighed, der er købt 1-zonesbillet til. Skal du forlænge rejsen med mere end 1 zone, købes en ny billet. Den oprindelige billet og den ny billet opfattes som to separate rejser.

Tilkøbsbillet til pendlerkort på 1 zone kan købes i DOT Billetter app, via SMS 1415 og dinoffentligetransport.dk, visse lokalbanestationer (automat samt betjent salg) samt i bussen og i Metroens og DSB’s billetautomater.

Hvilke zoner er tilkøbsbilletten gyldig i?

  • Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse indenfor den oprindelige billet/korts gyldighedsområde udvides gyldigheden til første zonering udenom zonen angivet på tilkøbsbilletten,
  • Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse i en zone der ligger lige op til den oprindelige billet/korts gyldighedsområde er billetten gyldig i den angivne zone.

Hvor lang tid er tilkøbsbilletten gyldig?

  • Tilkøb til pendlerkort er gyldige i 1 time og 15 minutter fra udstedelsestidspunkt angivet på tilkøbsbilletten.