Pendlerkort til lange rejser

Pendlerkort er til dig, der rejser samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden

Pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller flere) er et personligt kort til bus, tog og metro. Pendlerkort kan købes til voksne og til børn, og udstedes også til 1. klasse.

Pendlerkort til 9 zoner eller flere kan købes:

Prisberegning

Prisen for pendlerkort til 9 zoner eller flere beregnes i henhold til den ”længste delstrækning” (målt i zoner), som indgår i den mest naturlige rejsevej (se afsnit 2.2). Alle rejseveje i den pågældende relation beregnes ens på basis af denne strækning.

Undtagelser til prisberegning

For pendlerkort på 9 zoner eller flere, der har zone 1 som start- eller slutzone, eller hvor zone 1 er berammende for prisberegningen af ”længste delstrækning”, nedskrives zoneafstanden med 1 zone.

Tilsvarende nedskrives zoneafstanden med én zone i forhold til prisberegningen for pendlerkort på mere end 9 zoner, som har zone 57 (St. Heddinge) som afrejse- eller destinationszone.

Se zonerne for dit pendlerkort

Med kortet nedenfor kan du med få klik se zonerne for dit pendlerkort.

  • Vælg den zone, du vil starte din rejse fra.
  • Vælg herefter den zone, du vil rejse til.
  • Nu vises de zoner, du kan benytte på din rejse. Nogle gange kan der være flere rejseveje. Prisen for pendlerkortet vises i øverste venstre hjørne.

Brug og gyldighed

For pendlerrejser på 9 zoner eller flere udstedes pendlerkortet med en A-B relation, fx Næstved-København, som hhv. startzone og destinationszone. Pendlerkort til lange rejser er gyldigt i zonerne på de naturlige rejseveje for den angivne relation.

Ved bestilling af en given strækning vil du blive anvist den eller de naturlige rejseveje. De konkrete zoner, der indgår i den eller de naturlige rejseveje, vises ikke på rejsekort pendlerkort. De vises dog på pendlerkort solgt i apps.

For visse relationer vil ”baglæns” rejser via en fjernere zone til destinationen ikke være inkluderet i gyldigheden, selvom eksempelvis Rejseplanen ville kunne foreslå en sådan rejse. Hvis du ønsker en sådan udvidet gyldighed (fx at et pendlerkort fra Vipperød til København også skal gælde for rejser via Holbæk), skal du købe dit pendlerkort til lange rejser med udgangspunkt i denne fjernere zone (i eksemplet fra Holbæk til København).

Gyldigheden for et pendlerkort er fra 30 til 60 dage. Gyldighedsperioden starter kl. 00.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 03.59 efter sidste gyldighedsdag, dog kl. 23:59 for pendlerkort på rejsekort.

Gyldighed i Metroen

Har du et pendlerkort til en eller flere af zonerne 1, 2, 3 og/eller 4, fremgår det af pendlerkortet om kortet er gyldigt i Metroen eller ej. Hvis du rejser i Metroen med pendlerkort uden gyldighed til Metroen, har du ikke gyldig rejsehjemmel, med mindre du har købt en tilkøbsbillet. Hvis du har fravalgt gyldighed til Metroen, men alligevel får behov for at anvende metro, kan du efterfølgende tilkøbe gyldighed til Metroen ved at købe en tilkøbsbillet.

Gyldighedszoner på et pendlerkort

For at give dig som kunde mulighed for at have alternative rejseveje mellem dine relationer stemmer antallet af gyldighedszoner ikke altid overens med det antal zoner, som din pris er udregnet på baggrund af.

Du kan fx betale for 10 zoner men have 14 gyldighedszoner på dit pendlerkort. Dette er fordi systemet bag har udregnet de mest naturlige rejseveje mellem din startzone og destinationszone, og på den baggrund tildelt gyldighedszoner svarende til disse.

Din pris beregnes på baggrund af den længste del, af de mest naturlige rejseveje, mellem dine to valgte destinationer.

De mest naturlige rejseveje

Når du køber et pendlerkort til lange rejser, vælger du en startzone og en destinationszone. For alle kombinationer af start- og destinationszoner er der beregnet de mest naturlige rejseveje. Til dit valg af start- og destinationszone kan der være op til fem mest naturlige rejseveje.

Et pendlerkort bliver tildelt gyldighedszoner på baggrund af disse rejseveje, således at du kan rejse mellem din start- og destinationszone på flere forskellige måder. Dette kan fx være en fordel, hvis der er ændringer i trafikken ét sted, da det giver dig mulighed for at tage ad en anden rute.

De mest naturlige rejseveje er valgt ud fra en kombination af rejsemuligheder med kortest rejsetid, færrest antal zoner og mest benyttede ruter.

Ved bestilling af et pendlerkort til lange rejser får du information om hvilke rejseveje og zoner, du kan benytte. De konkrete zoner, som dit pendlerkort er gyldigt til, kan ikke ses på et rejsekort pendlerkort. På et mobilpendlerkort kan du se, hvilke zoner dit kort er gyldigt til. På pendlerzonekortet (ovenfor) kan du se hvilke gyldighedszoner, der er tilknyttet et pendlerkort til lange rejser fra én startzone til én destinationszone.

Principper for naturlige rejseveje

Når du vælger et pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller flere), får du tildelt naturlige rejseveje – altså zoner som dit pendlerkort er gyldigt i, for at du kan komme fra A til B. Eksempelvis kan der for pendlerrejser mellem Køge og København både rejses langs Køge Bugt og via Roskilde.

Prisen for pendlerkort til lange relationer fastlægges nu som udgangspunkt efter fugleflugtsprincippet – altså korteste mulige antal zoner fra A til B – på samme måde som ture med rejsekort udregnes. Der er dog to undtagelser:

  • Hvis den naturlige rejsevej mellem start og slut indebærer, at rejsevejen kommer længere fra udgangspunktet end destinationszonen (vinkelrejser), betales efter det længste ben i relationen. Eksempelvis vil et pendlerkort mellem Holbæk og Ballerup være gyldigt til at rejse via København – og derfor prissættes efter Holbæk – København.
  • Hvis pendlerkortet starter og slutter i zone 001 (København) eller 057 (Store Heddinge), vil prisen blive reduceret med én zone.

Børn

Pendlerkort til børn og unge under 16 år sælges på samme vilkår som pendlerkort til voksne.

Særlige krav

Pendlerkort til børn og unge kan bruges, indtil du fylder 16 år. Du skal betale voksenpris, fra du fylder 16 år. Børn og unge kan kun købe personlige kort (gælder pendlerkort på alle medier mobil og rejsekort) forud, hvis kortet træder i kraft, før de fylder 16 år. Det kan højst være gyldigt 30 dage efter det fyldte 16. år (fødselsdag eksklusiv).

Med et pendlerkort til børn og unge kan du gratis medtage et barn under 12 år.

Læs mere om rejseregler for børn

Refusion

Find information om refusion af pendlerkort

Køb pendlerkort til lange rejser