Andre periodekort

Blindekort

Blindekort gælder til ubegrænset kørsel i enten zonerne 1-99, 101-199 eller 201-299. Kortet er gyldigt i et helt kalenderår. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder.

Blindekortet er personligt og gælder ikke for eventuelle ledsagere. For regler omkring førerhunde henvises til de fælles rejseregler.

Dansk Blindesamfund sælger kortet til sine medlemmer. Det udstedes efter retningslinjer, der er udarbejdet af Movia, Socialstyrelsen og Dansk Blindesamfund.

Læs mere om muligheder for rabat til ledsagere.

Værd at vide

Er du medlem af Dansk Blindesamfund eller Synscenter Refnæs, har du også mulighed for at få et rejsekort personligt – handicap.

Rejs ubegrænset med bus, tog og metro i enten Hovedstaden, Vestsjælland eller Sydsjælland. Kortet er personligt og gyldigt i kalenderåret.

Køb Blindekort hos Dansk Blindesamfund

Kort til værnepligtige

Er du værnepligtig, og skal du rejse med bus, tog eller metro, kan du henvende dig til tjenestestedet for at få udstedt et kort til værnepligtige.

Kort til værnepligtige gælder til kørsel med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder. Der kan ikke købes tilkøbsbillet til rejseforlængelse til kort til værnepligtige.

Den dag, du kaldes ind og sendes hjem, er din indkaldelsesordre og dit hjemsendelsespas gyldige billetter til rejsen.