Enkeltbilletter til lange rejser

Du kan købe enkeltbilletter til lange rejser til:

  • Voksen
  • Barn
  • Pensionist

Enkeltbilletter til 9 zoner og derover kan købes:

I alle salgskanaler sælges billetter til brug her og nu. Det er også muligt i enkelte salgskanaler at købe billet med henblik på senere afrejse (forsalg).

Billetten kan ikke købes i busserne, bortset fra enkelte udvalgte ruter.

Gyldighed og brug

Enkeltbilletten er gyldig til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen med tog, metro og busser. Der er dermed tale om en enkeltbillet, der gælder til én rejse, hvor der ikke kan rejses retur eller tilbage mod udgangspunktet, og hvor rejsen ikke krydser sit eget spor.

Det er tilladt at skifte til et andet transportmiddel, blot den samlede rejse ikke bliver dyrere end den oprindelige enkeltbillet, f.eks. skift fra tog til bus i samme relation. Ved skift af transportmiddel skal den fortsatte rejse påbegyndes ved første mulige lejlighed efter skift.

Billetten har tidsgyldighed i det trafikdøgn (kl. 04:00 – 03:59), som den er udstedt til. Du vælger således selv hvornår rejsen påbegyndes indenfor trafikdøgnet, men så snart rejsen er påbegyndt er billetten kun gyldig indtil denne rejse er afsluttet.

Efter rejsen er afsluttet bortfalder gyldigheden til fri omstigning i startzonen eller -zonerne, men billetten er fortsat gyldig til et ubegrænset antal rejser i den eller de omstigningszoner påtrykt billetten ved slutdestinationen indenfor billettens tidsgyldighed.

Trafikdøgnet fremgår af billetten. Trafikdøgnet går fra kl. 04.00 til kl. 03.59 den følgende dag. Billetten er dog gyldig mindst 5 timer efter udstedelsestidspunktet, dvs. en kunde som fx køber en enkeltbillet til en lang rejse kl. 02:00 kan rejse frem til kl. 07:00. Rejsen er således ikke bundet til en bestemt afgang.

Enkeltbilletter til 9 zoner eller derover udstedt i busser gælder i 5 timer fra udstedelsestidspunkt og kan kun anvendes til rejser med Movias busser. Billetter kan benyttes til en kortere strækning end den, der står på billetten. Tur-retur rejser udstedes som 2 enkeltbilletter med hver sin gyldighed.

Ruter

Når en billet indeholder en ruteangivelse, dvs. at der på billetten er angivet en via-zone, skal den anvendes på denne rute. På billetter, hvor der er angivet en via-zone, er billetten dog altid gyldig til en rute til samme destination, hvor ruten har samme pris eller er billigere, end den rute, der er betalt for.

Når en billet ikke indeholder en ruteangivelse, forudsættes det, at den korteste rute mellem afrejse- og destinationszonen anvendes på rejsen.

For at være en naturlig rejsevej skal rejsevejen være et realistisk rute-alternativ for den pågældende relation, således som eventuelle via-angivelser angiver. Det betyder, at rejsetiden via denne rejsevej ikke må være uforholdsmæssigt længere end øvrige naturlige rejseveje. Enkeltbilletten gælder altså ikke i zoner, der er på en unødvendig omvej for den pågældende relation.

Tilslutningskørsel i start- og destinationszonen

Enkeltbilletten er gyldig til ubegrænset rejse med tog, metro og bus i den eller de afrejse- og destinationszoner, der er angivet på billetten i hele kalenderdøgnet (kl. 00:00 – 23:59). Når destinationszonen er nået, bortfalder gyldigheden i afrejsezonen.

Ombytning/ændring

Ombytning eller ændring af en billet skal ske senest på billettens gyldighedsdag. Billetter købt i DSB netbutik eller DSB app skal ombyttes eller ændres senest dagen før billettens gyldighedsdag.

Refusion før rejsen og efter rejsen

Ubenyttede billetter kan tilbagebetales. Det skal ske senest dagen før afrejse.  Såfremt det kan dokumenteres, at én eller flere personer, der fremgår af billetten, ikke skal foretage rejsen, kan et beløb svarende til billetprisen for denne/disse refunderes. Dokumentation er en påtegning af en togfører.

Billetter til børn og hunde

Børn under 16 år betaler ca. halv pris, når de rejser på billet. To børn kan ikke rejse sammen på én voksenbillet.

Børn under 12 år

Et barn under 12 år betaler børnepris, når det rejser alene, og kan gratis tage et barn under 12 år med på sin billet. To børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en voksen med gyldig billet eller kort.

Børn på 12-15 år

Et barn på 12-15 år betaler børnepris og kan gratis tage et barn under 12 år med på sin billet.

Børnebilletter følger de samme bestemmelser, som billetter til korte og lange rejser.

Børn på 16+ år

Børn, der er fyldt 16 år, betaler voksenpris.

Hunde

Mindre dyr, herunder små hunde, må medbringes gratis i bus, tog og metro efter reglerne for håndbagage i afsnit 4.2 i Landsdækkende rejseregler, forudsat at de under hele rejsen er anbragt i dertil beregnet taske, bur eller transportkasse.

For større hunde, dvs. hunde, som ikke transporteres i en taske, et bur eller lignende og for hunde i ”hundevogn” betales børnepris.

Køb

Læs mere om hvor du kan købe enkeltbilletter til lange rejser (9 zoner eller mere)

Køb enkeltbillet