Enkeltbilletter til korte rejser

Du kan købe en enkeltbillet til korte rejser til:

  • Voksen
  • Barn
  • Pensionist (fra 4 zoner)
  • Cykel
  • Hund

Billetter til korte rejser kan købes:

Billetter til korte rejser (2-8 zoner) kan købes til brug her og nu, og de kan købes i forsalg, hvis rejsen skal foretages senere.

Det er ikke muligt at købe billetter til korte rejser i forsalg i alle salgskanaler.

Gyldighed - zoner

Billettens pris og gyldighedsområde er baseret på ringzoneprincippet. Billetten skal altid købes med udgangspunkt (startzone) i den zone, hvor du fysisk påbegynder din rejse. 

En grundbillet (2-zoners billet) gælder i den zone, hvor den er udstedt, og i alle zoner, der støder op til den. Det gælder også zoner, hvor kun spidserne støder sammen.

Grundbillettens gyldighed er defineret for at undgå, at en meget kort rejse over en zonegrænse bliver dyrere end en længere rejse inden for én zone.

Deling af zoner

Det er ikke tilladt at rejse flere personer på samme zonebillet (2-8 zoner), købt i f.eks. automater, på mobil (app eller SMS) eller ved personligt salg.

Muligheden var historisk betinget pga. papklippekortene i Hovedstadsområdet, hvor man kunne kombinere og dele forskellige kort, så man sammenlagt havde den korrekte zoneafstand.

Du kan i dag kan købe separate billetter i samtlige salgskanaler, hvis I rejser flere personer sammen. I kan eksempelvis foretage check-ind-ekstra med Rejsekort eller købe separate billetter via DOT eller DSBs app.

Det er ligeledes ikke gyldig rejsehjemmel, hvis man sammenlægger 2 kontantbilletter til en given rejse. 2 2-zoners billetter udstedt i samme zone giver således ikke mulighed for at rejse i 3 eller 4 zoner.

Gyldighed - tid

Billetter til korte rejser kan bruges til et ubegrænset antal rejser inden for den tid og de zoner, den er gyldig i. Den sidste påstigning skal ske, inden billetten udløber, og billetten skal være gyldig, når bussen eller toget ifølge køreplanen skal køre fra stoppestedet eller stationen.

Her er to eksempler:

  • Billetten/kortet udløber kl. 13.00. Bussen eller toget skal køre kl. 12.59 efter køreplanen, men kører først kl. 13.02. Billetten gælder alligevel.
  • Billetten/kortet udløber kl. 13.00. Bussen eller toget skal køre kl. 13.02 efter køreplanen. Billetten gælder ikke, selvom man står på inden udløbet.

Rejser du på en enkeltbillet udstedt på app eller SMS, skal den være modtaget inden første påstigning. Efter billettens udløb er fortsat rejse tilladt inden for gyldighedsområdet, så længe der ikke foretages skift mellem to forskellige transportmidler (f.eks. mellem bus og metro eller mellem metro og metro) eller mellem to transportmidler af samme slags (f.eks. bus og bus).

Billettens tidsgyldighed er anført på billetten. Enten med tidsgyldighed pr. købte antal zoner eller med start- og/eller udløbstidspunkt.

Tidsgyldighed for billetter til korte rejser (2-8 zoner)

2 zoner 1 time, 15 minutter
3 zoner 1 time, 30 minutter
4 zoner 1 time, 45 minutter
5 zoner 2 timer
6 zoner 2 timer, 15 minutter
7 zoner 2 timer, 30 minutter
8 zoner 2 timer, 45 minutter

Metroen og bl.a. A-bussen kører med faste intervaller. Det betyder, at det her er påstigningstidspunktet, der bestemmer, om billetten er gyldig. Transportmidlet skal forlades ved førstkommende endestation eller i Metroen senest 30 minutter efter udløb af rejsehjemlens tidsgyldighed.

Børn under 12 år

Et barn under 12 år betaler børnepris, når det rejser alene, og kan gratis tage et barn under 12 år med. To børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en voksen med gyldig billet eller kort.

Børn under 16 år

Et barn under 16 år betaler børnepris og kan gratis tage et barn under 12 år med.

Børn, der er fyldt 16 år, betaler voksenpris.

Børnebilletter følger de samme bestemmelser, som billetter til korte og lange rejser.

Hunde

Hvis du rejser med en hund, der er for stor til at være i en taske, et bur eller lignende, skal du købe en børnebillet til din hund.

Refusion

Ubenyttede billetter kan tilbagebetales. Det skal ske senest midnat dagen før afrejse. Billetter til korte rejser kan dermed ikke tilbagebetales, når salgsdato og gyldighedsdato er identisk, og heller ikke på den dato, der er gyldighedsdatoen.

Læs mere om refusion af billetter

Køb

Læs mere om hvor du kan købe enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner)

Køb enkeltbillet